Centre Mdic Manso

5 % de descompte en tots els certificats!

Informa'ns en el Centre que ets "Client Web" per aplicar-te el descompte.

* Vine al Centre amb una captura de pantalla o foto per tal d'aplicar el descompte. 

AMB LA NOVA LLEI DE TRÀNSIT S'HAN AMPLIAT ELS PERÍODES DE VIGÈNCIA DEL PERMÍS DE CONDUIR.


Nous períodes de vigència dels permisos A1,A2,A,B,B+E :

dels 18 als 65 anys -------------------- 10 anys de vigència
majors de 65 anys     --------------------    5 anys de vigència


Període de vigència dels permisos antics normals:

dels 18 als 45 anys -------------------   10 anys de vigència
dels 45 als 70 anys -------------------     5 anys de vigència
majors de 70 anys     --------------------    2 anys de vigència


Nous períodes dels permisos professionals C1,C1+E, C,C+E,D1,D1+E,D,D+E,BTP:

dels 18 als 65 anys -------------------- 5 anys de vigència
majors de 65 anys     --------------------  3 anys de vigència


Període de vigència dels permisos antics professionals:

dels 18 als 45 anys -------------------- 5 anys de vigència
dels 45 als 60 anys -------------------- 3 anys de vigència
majors de 60 anys     --------------------  2 anys de vigència